Všechny čepice ve velikosti:S za výjimečnou cenu 100 Kč, sety čepice + nákrčníky 200 Kč do vyprodání zásob.

Vrátíme společnými silami ryby zpátky do Bečvy

Určitě jste zaznamenali neštěstí, které (bohužel opakovaně) zasáhlo Bečvu a všechen život v ní. Pro nás v Šijeme srdcem je téma téhle ekologické katastrofy citlivější ještě o to víc, protože Bečva protéká srdcem Valašska – místem, kde tluče také to naše srdce.

Kéž se všechny rybky zase cítí v Bečvě opravdu “jako ryba ve vodě”

V Šijeme srdcem chováme vůči přírodě hluboký respekt, cítíme velkou pokoru a snažíme se být v souladu s ní. Tato tragická událost nás proto zasáhla. Každá kapka se počítá, každá řeka totiž teče do moře. I to nás přivedlo k nápadu, jak se zapojit do nápravy toho, co člověk napáchal. Abychom opět mohli říct “cítí se tam jako ryba ve vodě” bez hořké pachuti jedu na jazyku. 

A jak to vidí oko rybářovo?

Smutek v duši neminul ani rybáře, kteří osud Bečvy sledují hned v první linii. Je určitě srdce drásající vidět téměř 40 tun uhynulých ryb, ale ještě horší je fakt, že se z většiny jedná o druhy, které z našich toků mizí a na obnovu populace se čeká klidně i 7 nebo 8 let. “Řeka je složitý ekosystém, který se vyvíjí miliony let. Pár okamžiků vše zbortilo. Lidskou nedbalostí, pochybením, nechtěným zaviněním, technickou poruchou, únavou materiálu?” posteskl si Rostislav Trybuček z Českého rybářského svazu.  

Rybáři z Českého rybářského svazu se shodnou na tom, že si nemyslí, že by bylo záměrem otrávit řeku. Systém ale jednoznačně selhal. Aby se svět dostal do rovnováhy, zřídil Český rybářský svaz, z.s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko transparentní účet, na který lidé, firmy, spolky i živnostníci zasílají finanční podporu, díky které rybáři mohou začít vysazovat do Bečvy ryby, které jí vrátí život.

Pan Trybuček z z Českého rybářského svazu popsal, jak bude zarybňování Bečvy vypadat a jakým způsobem budou vybrané finance použity: “Do vody rybáři začali vysazovat letošní ryby z rybochovných zařízení, která obhospodařují. Rovněž nakupují násadové ryby od profesionálních rybářských podniků. K dnešnímu dni se na něm shromáždilo více než 930000 Kč, což je pro nás naprosto neuvěřitelná částka. Část peněz, přibližně 150000 Kč již rybáři proinvestovali do rybích násad. Další faktura bude činit téměř 250 000 Kč a bude za ostroretku z regionálního chovu, z Rožnova od pana Vlastimila Rašky. Další vysazování již ponecháme na jaro, máme  nasmlouvanou parmu větší velikosti, dvouletou. Prostředky z transparentního účtu jsme se prozatím rozhodli vymezit čistě na nákup ryb, násad. Jen likvidace těch posbíraných stála téměř 470000 Kč. Nyní se budeme domlouvat s orgány státní správy, jak se tato smutná investice rybářům vykompenzuje. Doufáme, že k tomu přistoupí čelem a nenechají nás na holičkách.”

 

Velryba rybě aneb Podejte společně s námi pomocnou ploutev

A jak jsme se rozhodli pomoci my? Z každého prodaného produktu s motivem "mořský svět" poteče 20 Kč na transparentní účet 35036038/5500 na pomoc Bečvě. Výzva "Velryba rybě" potrvá do konce roku a hned potom vám dáme vědět, kolik jsme společně přispěli. Minulost už nezměníme, ale společnými silami se můžeme pokusit o nápravu škody a bojovat za to, aby se situace už nikdy neopakovala. Pomůžete s námi vrátit rybky do Bečvy?

©2017 Šijeme srdcem | Obchodní podmínky