Nikdo není dokonalý a i když se snažíme vám maximálně vyhovět a upravit oblečení dle vašich představ chápeme, že občas se najde důvod, proč ho potřebujete vrátit. Pro tyto případy zde máme formulář, který prosím vyplňte před zasláním zboží zpět nebo si vyplňte a vytiskněte a přiložte k vracenému produktu.

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě

Pokud je smlouva uzavřená pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s paragrafem §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Jméno:

Adresa:

Telefon:

Email:

Prodávající: Šijeme srdcem s.r.o., Lešná 201, 75641, IČO: 05590132

Datum prodeje:

Číslo faktury:

Číslo objednávky:

Označení vráceného zboží (dle objednávky nebo prodejního dokladu):

Důvod vrácení zboží (zboží může být vráceno i bez udání důvodu):

Zboží je nefunkční

Zboží mi nevyhovuje

Našla jsem levnější

Neodpovídá popisu

Výměna zboží:

V případě špatně zvolené barvy/velikosti uveďte nové číslo produktu, velikosti a barvy.

Kupní cena musí být vrácena bezhotovostně na č.ú:.....................

Zboží pošlete nebo doručte na adresu: Šijeme srdcem s.r.o., Báňské projekty, Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí, 75701

Číslo účtu uvádějte v každém případě.

Datum                                                             Podpis

©2017 Šijeme srdcem | Obchodní podmínky